สล็อตแตกง่าย คณะมนตรีความมั่นคงขยายเวลามอบอำนาจภารกิจของสหประชาชาติในโซมาเลียจนถึงเดือนมีนาคม 2017

สล็อตแตกง่าย คณะมนตรีความมั่นคงขยายเวลามอบอำนาจภารกิจของสหประชาชาติในโซมาเลียจนถึงเดือนมีนาคม 2017

สมาชิกทั้ง 15 คนของคณะมนตรี สล็อตแตกง่าย มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขยายงานของUNSOMโดยเน้นย้ำถึงบทบัญญัติของสำนักงานที่ดีของ UN เพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพและการปรองดองของรัฐบาลกลาง รวมถึงการเตรียมตัวสำหรับกระบวนการเลือกตั้งที่ครอบคลุม เสรี ยุติธรรม และโปร่งใสในปี 2559 และสากล การเลือกตั้งภายในปี 2563เมื่อเดือนที่แล้ว เจฟฟรีย์ เฟลต์แมน รองเลขาธิการด้านกิจการการเมืองแห่งสหประชาชาติ และผู้แทนพิเศษของเลขาธิการในโซมาเลีย ไมเคิล คีด 

เข้าพบประธานาธิบดีฮัสซัน ชีค โมฮามุด และประธานรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐ โมฮัมเหม็ด ชีค ออสมัน

จาวารี ในกรุงโมกาดิชู เมืองหลวงของโซมาเลีย นายเฟลท์แมนกล่าวย้ำถึงการสนับสนุนของสหประชาชาติต่อชาวโซมาเลียที่เห็นด้วยกับกระบวนการเลือกตั้งสำหรับปีนี้

ในมติของสภา สภาสนับสนุน UNSOM เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมโซมาเลีย ซึ่งรวมถึงสตรี เยาวชน ผู้นำธุรกิจ และศาสนา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรวมมุมมองที่แตกต่างกันในกระบวนการทางการเมือง

นอกจากนี้ UNSOM ยังถูกขอให้ดำเนินการทบทวนการมีอยู่ของสหประชาชาติในโซมาเลียหลังการเลือกตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าองค์การสหประชาชาติได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการสร้างรัฐในระยะต่อไปในประเทศ Horn of Africa และเพื่อเสนอทางเลือกและข้อเสนอแนะต่อสภา ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2560

สิ่งที่รวมอยู่ในการแก้ปัญหาในวันนี้คือการประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

โดยกลุ่ม Al-Shabaab และการสนับสนุนแนวทางที่ครอบคลุมเพื่อลดภัยคุกคามของกลุ่มตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

สภายังได้ยกย่องความกล้าหาญและการเสียสละของภารกิจสหภาพแอฟริกันในโซมาเลีย (AMISOM) และบุคลากรกองทัพแห่งชาติโซมาเลียที่ต่อสู้กับอัล-ชาบับ

แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะระบุถึงจำนวนการสังหารที่ลดลง แต่ก็ยังแสดงความกังวลของคณะมนตรีต่อรายงานการหายสาบสูญที่เพิ่มขึ้นและการทรมาน และเน้นย้ำถึงความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง สภายังประณามอย่างรุนแรงต่อการละเมิดและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมดในบุรุนดี “ใครก็ตามที่กระทำการดังกล่าว”

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (AU) ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ประจำบุรุนดีเพิ่มจำนวนผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของออสเตรเลียให้มากขึ้น โดยให้ข้อสังเกตว่าจนถึงขณะนี้ได้ส่งผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 30 คนและผู้สังเกตการณ์ทางทหาร 15 คน และเรียกร้องให้รัฐบาลบุรุนดีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามอาณัติของพวกเขา

มติดังกล่าว สภา 15 ชาติ “ได้แสดงเจตจำนงที่จะพิจารณามาตรการต่อต้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งในและนอกบุรุนดี ซึ่งการกระทำและถ้อยแถลงมีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงต่อเนื่อง และขัดขวางการค้นหาแนวทางแก้ไขโดยสันติ”

สล็อตแตกง่าย